DSATC Course

Het overzichtelijk houden van de informatie en agenda voor de diepgaande cursus door middel van een persoonlijk platform.

Doelgroep: anesthesiologen en chirurgen in opleiding.
Aantal gebruikers: >100 p.j.
Soort onderwijs: meerdaagse cursus met praktische workshops.

Coördinatoren van de cursus Definitive Surgical and Anaesthetic Trauma Care wilden de organisatie voor de deelnemers moderniseren. Onderwijsplanning, voorbereidend materiaal en agenda’s werden per mail aan de deelnemers gestuurd. Daarnaast was er geen centrale plek om alle deelnemende chirurgen en anesthesisten in spe aan te spreken, aangezien ze door heel Nederland verspreid werkzaam zijn.

Wij hebben dit project opgepakt en met een deadline van <4 weken een Cursusplatform opgezet. Dit was niet mogelijk geweest zonder de heldere feedback en kennis van de doelgroep via de onderwijscoördinatoren vanuit het Radboudumc. Op het door ons opgestelde projectplan werden eenduidige beslissingen genomen en kwamen nieuwe ideeën boven drijven.

Het DSATC Cursusplatform wordt voor, tijdens en na de Cursus gebruikt. Met het Interactieve Dashboard zien de cursisten informatie die op dat moment nodig is:

  • in de weken voor de cursus zijn er de voorbereidingen op de workshops en video’s te zien.

  • gedurende de cursusdagen staat er ieders persoonlijk rooster.

  • na de cursusdagen een dankwoord en mogelijkheid tot feedback.

Vanzelfsprekend zorgt een intuïtief menu dat bovenstaande info altijd te vinden is.

Voor dit project hebben wij de kalendar-feature ontwikkeld dat cursisten op basis van hun groepskleur een persoonlijke workshopindeling zien. Onze statistieken laten zien dat voorafgaand aan de cursus met name de voorbereidingpagina’s zijn bezocht en tijdens de cursus met name (via mobiele devices) de persoonlijke planning.

Nu er eenmaal een Platform stond, is het ook ingezet voor extra informatie over docenten en lokalen, evenals cloud storage voor wetenschappelijke artikelen en om mededelingen te verspreiden gedurende de cursusperiode. Ons Platform biedt diverse uitbreidingsmogelijkheden voor DSATC, zoals het toevoegen van e-modules ter voorbereiding of het bijhouden van voortgang.