Research Master Infection & Immunity

Een uitgebreid platform om de intensieve research master te stroomlijnen voor zowel de student als de docent.

Doelgroep: studenten en docenten van een research master.
Aantal gebruikers: >60 p.j.
Soort onderwijs: veel verschillende soorten theorie- en praktijk cursussen.

In het afgelopen jaar hebben wij met veel plezier samengewerkt met de Course Directors en studenten van de Research Master Infection & Immunity van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het product van deze samenwerking is een zelfstandig functionerend Learning Management System voor de masterstudenten.

Studenten van Infection & Immunity (I&I) hebben een zeer divers tweejarig programma wat bestaat uit onderwijs en toetsen, maar ook uit praktische stages in laboratoria met diverse essays. Informatievoorziening, agenda’s en beoordeling van opdrachten verliep via de mail en werd bijgehouden in allerhande Excel-sheets. Als Cradeq hebben we de mogelijkheid gekregen om een eenduidige webapplicatie te ontwikkelen, specifiek gericht op de onderwijsbehoefte van I&I en bijbehorende organisatie. Dit Platform moest de tool worden voor de gehele studie, inclusief eerste- en tweedejaars, docenten en coördinatoren.

Deze uitdaging hebben we voltooid door met een taskforce van ouderejaars studenten elk onderwijsproces in kaart te brengen. Voor elk proces hebben we een online oplossing geschetst om samen met de onderwijscoördinatoren tot een feature-list te komen. Het uiteindelijke product bevat onder andere:

  • veilige login en registratie van gebruikers
  • studieinformatie inclusief reglementen en in te vullen formats
  • onderwijsagenda met CSV upload en iCal-sharing
  • cloud storage
  • leerdoelen per onderwijsmoment
  • uploaden van opdrachten en certificaten
  • beoordelen van geüploade opdrachten door docent
  • persoonlijk portfolio met alle bestanden, opdrachten, beoordelingen en ECTS-telling
  • Journal Clubs en beoordeling van medestudenten
  • edit-omgeving voor tekst op het Platform voor coördinator

Alle voortgang en prestaties van de studenten zijn op deze manier op een centrale plek opgeslagen en zijn voor alle betrokkenen inzichtelijk. Bij het voltooien van de studie kan het volledige portfolio worden geëxporteerd ter naslag.