Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen géén rechten worden ontleend. De inhoud van de website wordt zorgvuldig samengesteld. Cradeq aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie die op de website wordt weergegeven. 

Cradeq stelt zich niet garant dat de servers die deze site beschikbaar maken, fout-, virus-, worm- of bug-vrij zijn en u accepteert dat het uw verantwoordelijkheid is om voldoende voorzieningen te treffen voor bescherming tegen dergelijke bedreigingen. Cradeq is niet verantwoordelijk voor het beleid van andere websites die aan cradeq.nl gekoppeld zijn door externe links.

Cradeq of aan haar gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele, indirecte, gevolg- of speciale schade van welke aard dan ook, of welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit winstderving, contracten, goodwill, gegevens, informatie, inkomsten, verwachte besparingen of zakelijke relaties, ongeacht of Cradeq of aan haar gelieerde ondernemingen zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze site of de inhoud ervan of andere sites gelinkt aan deze site.

Privacy Statement

Bij bezoek van heelkunde.erasmusmclearning.nl worden geen persoonsgegevens opgeslagen. 

© Copyright Cradeq 2018

Copyright ©  Cradeq.nl – All rights reserved

Privacy Policy – Terms of Use – Terms & Conditions