Hoe werken wij?

Cradeq heeft het doel dat eigen online onderwijs voor elke organisatie mogelijk is. Wij lossen technische uitdagingen op en ontwikkelen moderne en gebruiksvriendelijke leeromgevingen.

De student en cursist staat bij ons bovenaan om de beste leerervaring te bieden. Bestaande online platforms zijn vaak tijdrovend in onderhoud en qua functionaliteit niet gericht gemaakt op de gestelde onderwijsdoelen. Daarom zet Cradeq zich elke dag in om voor al haar partners een persoonlijk Leerplatform te bieden. Wij verzorgen alle support zodat onze partners zich kunnen focussen op waar het echt om gaat, namelijk de inhoud en boodschap van het onderwijs.

Ontdekken

Wij starten met het in kaart brengen van de onderwijsdoelen en de wensen van de eindgebruiker.

Ontwerpen

Daarna stellen wij een oplossing voor met een gericht ontwerp. Hierin verwerken we als basis onze bestaande functionaliteiten en zo nodig komen wij met nieuwe ideeën die aansluiten op de vraag.

Ontwikkelen

Als het ontwerp voor iedereen duidelijk is gaan we aan de slag. Tijdens het ontwikkelproces is er altijd ruimte voor feedback en kan er snel geschakeld worden bij nieuwe ideeën.

Opleveren

Na het opleveren van de e-modules of het Leerplatform zorgen we voor continue support en updates voor een zorgeloze onderwijservaring.

Bij Cradeq focussen we op onderwijs op het medische vlak om op die manier bij te dragen aan het opleiden van medisch professionals. Cradeq wordt gevormd door een combinatie van medici en developers. Dankzij deze wisselwerking wordt de kennis van beide werelden ingezet voor een optimaal eindproduct.